Board logo

标题: 防疫产品批发 直接中国海柜进货 一手货源 [打印本页]

作者: asuo    时间: 2020-4-10 09:06     标题: 防疫产品批发 直接中国海柜进货 一手货源

防疫产品批发零售(口罩 免洗洗手液 消毒湿巾 一次性手套)等  ' S5 F  G- E3 S5 \. }! }
品质保证,有检验证书 20年进出口公司 信誉保证   `$ M: J( I1 n
正规工厂出品,保障您的健康。  6 W; w) A* U6 o# v  r6 ]- `9 T; z
口罩50个一盒 $35元。  
8 [# Z2 q5 G: I' g一次性手套100只$10元  
2 C6 x) Q. i' w" J500ml 75%酒精含量免洗消毒洗手液 $8元  9 y! }/ X+ S! R: |5 N8 l
50抽 75% 酒精含量消毒纸巾 $5元  
0 f# R4 g1 c. j还有多种防疫用品。要货请联系  / F$ R4 e7 B: p  O4 o
Baifu Int'l Trading Co.,  / ?/ j' V2 c( R4 @5 t" r: c' ^
地址 vernon CA  
7 i% n$ L1 B, C微信 asuo18  6 X6 s# x9 [8 M. ?( Y! l9 e( c
批发批发,价格优惠。接受各行公司订购  ' n* k' M4 J* H! h* v
疫情期间 尽量微信咨询 ,预约看货

图片附件: 5234__15856719885234.jpg (2020-4-10 09:06, 10.38 KB) / 下载次数 198
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=22328&k=dd90352a776d62cf786013bf16d4db2d&t=1618405614&sid=ik0Zia图片附件: 6319__1585671986319.jpg (2020-4-10 09:06, 19.76 KB) / 下载次数 199
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=22329&k=c2dc56e78101c211d65c6917d336cd7a&t=1618405614&sid=ik0Zia图片附件: 7348__15856719857348 (1).jpg (2020-4-10 09:06, 39.99 KB) / 下载次数 188
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=22330&k=2ade3c32af21ec725148ad2afde5b75e&t=1618405614&sid=ik0Zia图片附件: 8148__15856719908148.jpg (2020-4-10 09:06, 42.09 KB) / 下载次数 193
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=22331&k=27ee3945d5add375fe58649ee4e4dd27&t=1618405614&sid=ik0Zia图片附件: 9423__15856719899423.jpg (2020-4-10 09:06, 10.38 KB) / 下载次数 194
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=22332&k=98c718a7e75b49febdba0bef0d6ada09&t=1618405614&sid=ik0Zia


欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2